ข้อมูลติดต่อฉุกเฉิน


เหตุฉุกเฉินโทร. 1669
แจ้งเหตุร้ายโทร. 191
แจ้งเหตุไฟไหม้โทร. 199