ความหนาแน่นไอ

       ความหนาแน่นไอ (Vapor density) : น้ำหนักของไอระเหยหรือก๊าซเมื่อเทียบกับอากาศในปริมาตรที่เท่ากัน (อากาศ = 1) ถ้าความหนาแน่นมากกว่า 1 สารเคมีนั้นจะหนักกว่าอากาศและเกิดการสะสมในที่ต่ำหรือแพร่กระจายบนพื้น แต่ถ้าความหนาแน่นน้อยกว่า 1 สารเคมีนั้นเบากว่าอากาศก็จะลอยขึ้นที่สูง

สารเคมี น้ำหนักโมเลกุล ความหนาแน่นไอ เปรียบเทียบกับอากาศ     ข้อควรระมัดระวัง
อากาศ (air) 29 (Avg) 1.0 ปกติ ปกติ
คาร์บอนไดออกไซด์ 44 1.52 หนักกว่าอากาศ จะสะสมในที่ที่ต่ำ
ไฮโดรเจน 2 0.07 เบากว่าอากาศมาก จะลอยสู่บรรยากาศได้อย่างรวดเร็ว
มีเทน 16 0.55 เบากว่าอากาศ จะลอยสู่บรรยากาศ
โพรเพน 44 1.52 หนักกว่าอากาศ จะสะสมในที่ที่ต่ำ